Tuis | Projekte | Radios | Skole staan saam teen misdaad

Skole staan saam teen misdaad


“Skole is die hartklop van ‘n gemeenskap, en hierdie inisiatief is ‘n goeie voorbeeld van hoe ‘n gemeenskap en skole kan saamstaan oor ‘n gemeenskaplike kwessie”, was die reaksie van Mnr Steven Hearne, hoof van die Hoërskool Oos-Moot by ‘n BMWCID-byeenkoms van skoolhoofde uit in die omgewing, SAPD Villieria, deelnemende sekuriteitsmaatskappye en die wyk se raadslid.

BMWCID se mees onlangse inisiatief  behels die toekenning van gratis radios aan skole in die omgewing.  Hierdie projek is geloods tydens ‘n gesellige byeenkoms op Donderdag 17 November te Mimmos, Waverley Plaza.  Skoolhoofde van laer- en hoërskole uit in die Bergtuin, Môregloed, Waverley, Villieria en Rietfontein-Noord gebiede het die geselligheid bygewoon, asook  die stasiebevelvoerder van SAPD Villieria, Kol. Gawie Alberts asook en Sers. Hennie Hietbrink.

Die twee sleutel sekuriteitsmaatskappye, MCS en Kilnerpark Security se onderskeie eienaars, Reinhard Raschke en Klaas van der Kooi het dit ook die geleentheid bygewoon, asook die wyk se raadslid, Rdl Adriana Randall.  Lede van BMWCID-bestuur is bemoedig deur die positiewe reaksie van die skole, en die volgende skole in SAPD Villieria se sektor 1 is betrek:  Laerskool Voorpos, Laerskool Totiusdal, Hoërskool SP CR Swart, Hoërskool Oos-Moot, HTS John Vorster, Laerskool Villieria, Laerskool Rietfontein-Noord, Gereformeerde Hoër- en Laerskool - Dirk Postma en CVO Moot Skool.

Volgens Mnr Gerhard du Plessis, wat namens die BMWCID-bestuur die verwelkoming gedoen het, is hierdie projek ‘n uitvloeisel van die reeds suksesvolle radio- en kamera projekte wat gedurende die afgelope paar jaar deur BMWCID geïnisieer is.  Mnr du Plessis noem dat skole uitstekend geposisioneer is om die gemeenskap te bereik, en kommunikasie met die gemeenskap meer doeltreffend te maak.  Mnr du Plessis maan dat skole egter sagte teikens vir misdaad is, en dat paraatheid ononderhandelbaar moet wees.  “Hoeveel voertuie word nie jaarliks by skole tydens byeenkomste gesteel nie - dit is dus die belangrikste rede waarom BMWCID verskeie radios aan al die skole in die omgewing toegeken het, ten einde hulle meer paraat te maak”, sê mnr du Plessis.  Hy sê dat 2012 die jaar gaan wees om aktiewe betalende lede te werf.  “Uit ‘n totaal van 5000 huishoudings, het ons die kontakbesonderhede van 1500 huishoudings op ons databasis, waarvan slegs oor die 300 maandeliks ‘n bedrag van R100.00 ‘n finansiële bydrae maak.  As mens sien wat BMWCID reeds vermag het gedurende die afgelope paar jaar met hierdie inkomste, dink net wat ons kan vermag as ons die inkomste kan verdubbel.  Kom ons almal werk hard om jou buurmense of vriende te oortuig om betalende lede te word!”, beklemtoon mnr du Plessis.

Statistieke toon dat daar ‘n besliste afname in misdaad is in die BMW-omgewing, danksy die betrokkenheid van die gemeenskap met inisiatiewe soos geslotebaan-kameras, ‘n gemeenskapsradiostelsel, inwonerpatrollies en goeie samewerking met SAPD Villieria en die sekuriteitsmaatskappye Kilnerpark Sekuriteit en MCS.  Dit is egter geen rede om gerus te voel nie, inteendeel, paraatheid moet altyd ‘n prioriteit wees.  Inisiatiewe soos hierdie waardeur skole met radios bemagtig word, verbeter kommunikasie, en stel die gemeenskap in staat om te kan saamstaan.  Mnr Hendrik van der Westhuizen, bestuurslid van BMWCID, het benadruk dat almal ‘n groter rol met die inwoner-patrollies moet speel.  “Mense besef nie watter impak inwoner-patrollies het nie, aangesien dit ‘n ongelooflike afskrikwaarde vir voornemende misdadigers het”.  Hy moedig inwoners aan om te begin patrollie ry, veral met die oog op die komende Desember-vakansie, wat altyd ‘n besige tyd vir die polisie en sekuriteitsmaatskappye is. “Onthou dat ons Kerstyd nader, en misdadigers is meer aktief hierdie tyd van die jaar – kom raak nou betrokke en help ons om misdaad uit ons omgewing ter verdryf”, meen Mnr van der Westhuizen.  Hy noem ook dat BMWCID nou hul eie voertuig het, wat veral bedags ingespan word om patrollies te ry, aangesien die inwonerpatrollies tussen 18:00 en 06:00 gery word.  “En moenie ‘n fout maak nie, ons grootste probleme met misdaad is deesdae bedags”, benadruk mnr van der Westhuizen.

Mnr Marius Swart, hoof van Laerskool Voorpos stem saam dat diefstal van voertuie tydens byeenkosmste ‘n groot probleem is.  “Hierdie radioprojek sal beslis ‘n groot rol speel om ons te help om hierdie tipe diefstalle stop te sit”, sê Mnr Swart.  Die onderskeie hoofde van HTS John Vorster en Laerskool Villieria, Mnr Chris Steinman en Dawid Haasbroek het dit beaam, en gesê dat hierdie ‘n positiewe inisiatief is wat almal in die stryd teen misdaad sal help.  Me. Anke Botha het Laerskool Rietfontein-Noord verteenwoordig, en Mnr Jan Lubbinge die Dirk Postma skole.  Me. Anna-Louise du Preez, hoof van die CVO Moot Skool, het ook die geleentheid bygewoon. Alhoewel meeste skole reeds hulle radios ontvang het en reeds gebruik, het Mnr Hendrik van der Westhuizen ‘n radio aan me. Anna-Louise du Preez oorhandig as simbool vir die oorhandiging van die radios aan al die skole.